GIẤY ỦY QUYỀN

Ủy quyền tham dự Đại hội
Kính gửi : Quý Cổ Đông


Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: HĐQT