THÔNG BÁO

Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản
Kính gửi : Quý Cổ Đông Công Ty


Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: HĐQT