Bệnh viện Đa khoa khu vực Xuân Lộc

Công trình bệnh viện đa khoa khu vực Xuân Lộc được xây mới tại xã Suối Tre (thị xã Long Khánh - Tỉnh Đồng Nai) với tổng diện tích đất là 61 ngàn m2 và diện tích sàn xây dựng gần 43 ngàn m2, tổng vốn đầu tư là 750,7 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 383,2 tỷđồng và chi phí trang thiết bị y tế là 111,5 tỷ đồng.Bệnh viện có quy mô 450 giường, hạ tầng được thiết kế cho phát triển tương lai với 600 giường.

Chủ đầu tư : Ban Quản Lý Dự Án Khu vực Chuyên ngành Y tế - Sở Y tế Đồng Nai.

Nhà thầu : Tổng Công Ty Xây Dựng số 1 - TNHH MTV

Đơn vị thi công : Công Ty CP Xây Dựng & Kinh Doanh Nhà Cửu Long

Hạng mục : Khối nhà điều trị B (7 tầng) - Gói thầu số 2 (xây lắp).

Giá trị Hợp đồng 115.000.000.000 đồng

Tiến độ thực hiện : 410 ngày

 

 

 

 

Công trình đã hoàn thành và bàn giao cho Chủ đầu tư vào cuối năm 2015