Ký túc xá ĐHQG - Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 6/5, tại Khu qui hoạch Đại Học Quốc Gia TP.HCM, dự án xây dựng Ký túc xá sinh Viên, khu B (thuộc Chương trình xây dựng 100.000 chỗ ở cho sinh viên của Chính phủ tại TP.HCM) đã được khởi công xây dựng đánh dấu một bước ngoặt mới cho hàng trăm ngàn thí sinh sống xa nhà.
Chủ đầu tư: Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Tổng thầu EPC: Tổng Công ty Xây dựng số 1-TNHH MTV

Quy mô Xây dựng: Khu KTX sinh viên với tổng diện tích xây dựng khoảng 12800m2

Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long

Hạng mục thi công: Xây lắp phần móng,hầm, khung BTCT, hoàn thiện, PCCC, bể tự hoại, hố ga,điện, nước, hệ thống thông gió, hệ thống thông tin liên lạc của Block B5.

Giá trị Xây dựng: 49.672.895.482 đồng

Thời gian thi công: 30/7/2011 - 30/3/2012