Ký túc xá Đại học Cần Thơ

Ký túc xá Đại học Cần Thơ
Công trình : Ký túc xá Đại học Cần Thơ (Block A1, A2, A5, A6).

Địa điểm : Đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều - Tp. Cần Thơ