SHOWROOM TOYOTA - PHAN VĂN TRỊ

Công trình : Showroom Toyota - Phan Văn Trị

-Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Xây dựng TÂY HỒ
-ĐVTC: Cty CP Xây dựng& Kinh doanh nhà Cửu Long
-Giá hợp đồng: 19 tỷ VNĐ