KHU VĂN PHÒNG LÀM VIỆC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN ĐĂK R'TIH

1. Thông tin công trình
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Đắk R'tih
- Đơn vị thi công: Công ty Cổ phần Xây dựng và kinh doanh nhà Cửu Long

2. Hình ảnh công trình