CÔNG TY CỬU LONG THAM GIA GIẢI BÓNG ĐÁ TRUYỀN THỐNG TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 MỞ RỘNG CÚP CC1 - 2017

Nhằm chào mừng kỷ niệm 38 năm ngày thành lập Tổng Công ty Xây dựng số 1 (1/10/1979 - 1/10/2017) và hưởng ứng cuộc vận động thi đua chào mừng 35 năm ngày truyền thống thanh niên công nhân (15/10/1982 - 15/10/2017)