PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
Kính gửi : Quý Cổ đông


Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: HĐQT