THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG 2022

Về việc : Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
Kính gửi : QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG


Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: HĐQT