THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CHI TRẢ CỔ TỨC 2019

V/v : Chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức năm 2019
Kính gửi : QUÝ VỊ CỔ ĐÔNGTác giả bài viết: admin

Nguồn tin: HĐQT