THÔNG BÁO KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Thông báo Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản
Kính gửi : Quý Cổ Đông
Tác giả bài viết: admin

Nguồn tin: HĐQT