05:00 ICT Thứ bảy, 10/06/2023

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 69


Hôm nayHôm nay : 5332

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 150815

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 11178841

Chứng nhận giải thưởng

Bo ngoai giao
vinades

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » Bản tin nội bộ

Quang cao giua trang

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012 (Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Thứ tư - 08/03/2017 21:43
  NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
(Dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)
 
      -Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủnghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
      -Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanhnhà Cửu Long;
      - Căn cứ Biên bản kiểmphiếu lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản ngày 27/6/2013.
             Đại hội cổ đông thườngniên năm 2012 của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long tổ chức đạihội bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với 90 cổ đông đại diện cho1.974.069 cổ phần chiếm 98,91% tổng số có quyền biểu quyết
 
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY  
QUYẾT NGHỊ
 
Điều 1 : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sảnxuất kinh doanh năm 2012:
* Tỷ lệ biểu quyết:
                +Đồng ý: 98,91%
       - Giá trị SXKD                                               :                               132.012.000.000đồng
       - Doanh thu                                                                                   :   123.114.000.000đồng
       - Nộp ngân sách nhà nước                                                             :      13.056.000.000đồng
       - Lợi nhuận sau thuế                                                                      :           281.000.000 đồng
       - Mức chia cổ tức                                          :                                         không chia cổ tức
Điều 2 : Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động sảnxuất kinh doanh năm 2012 của Ban kiểm soát Công ty:
* Tỷ lệbiểu quyết:
                  + Đồng ý: 98,91%
Điều 3:Thông qua Báo cáo tài chính năm 2012đã được kiểm toán:
* Tỷ lệbiểu quyết:
                  + Đồng ý: 98,53%
Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012:
* Tỷ lệbiểu quyết:
                  + Đồng ý: 94,79 %
        - Để lại lợi nhuận chưa phân phối năm tàichính 2012.
Điều 5: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2012
* Tỷ lệbiểu quyết :
                  + Đồng ý: 98,53%
       - Không chia thù lao cho Hội đồng quảntrị và Ban kiểm soát
Điều 6:Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 với các chỉ tiêu cơ bản:
* Tỷ lệbiểu quyết:
                  + Đồng ý: 98,53%
       - Giá trị SXKD                                                   : 140.000.000.000đồng
       - Doanh thu                                                                       :120.000.000.000 đồng
       - Lợi nhuận sau thuế                                          :     1.500.000.000 đồng
       - Nộp ngân sách nhà nước                 :   12.000.000.000 đồng
       - Mức chia cổ tức                                              :               5%
Điều 7: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2013:
* Tỷ lệbiểu quyết:
                  + Đồng ý: 98,53%
       - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọncông ty kiểm toán.
Điều 8: Điều khảnthi hành:
      Nghị quyết này được Đại hộiđồng cổ đông thống nhất thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.               
      Tất cả các cổ đông, thànhviên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty và cá nhân có liênquan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện những nội dung trong nghị quyết;đồng thời kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết theo chức năng nhiệm vụđược qui định trong Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp.
                                                                                                                
                                                                                                                 TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
                                                                                                                             CHỦ TỊCH HĐQT   
            
                                                                                                           (đã ký)
 
                                                                                                                              HUỲNH HỮU HIỀN
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ CỬU LONG A. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1. Chủ tịch HĐQT Hoàng Thị Thanh Thủy CN Kinh tế 2. 3. Thành viên HĐQT Thành viên HĐQT Huỳnh Hữu Hiền Phạm Anh Tuấn KSTL KSXD 4. Thành viên HĐQT Bùi Văn Tuyên Kỹ Thuật XD   ...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Công ty Cửu Long

Là công ty chuyên kinh doanh bất độn sản

Kinh doanh nhà ở

Kinh doanh cao ốc

Tất cả các ý trên