22:09 ICT Chủ nhật, 23/06/2024

Menu

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 103


Hôm nayHôm nay : 8276

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 252430

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 16272193

Chứng nhận giải thưởng

Bo ngoai giao
vinades

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » Bản tin nội bộ

Quang cao giua trang

​NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Thứ tư - 08/03/2017 21:25

 
      - Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Nước Cộng hoà xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam.
      - Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Cửu Long.
      - Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 ngày 28/4/2012
 
             Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Cửu Long được tổ chức tại Hội trường Công Ty, số 351/31 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh ngày 28/4/2012 với 86 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.940.227 cổ phần bằng 97,22% tổng số có quyền biểu quyết
             Đại hội đã thực hiện đầy đủ các nguyên tắc, thủ tục theo quy định của Điều lệ Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Cửu Long về Đại hội đồng cổ đông thường niên. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết.
 
QUYẾT NGHỊ
 
Điều 1 : Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2011.
             * Tỷ lệ biểu quyết : 100%
       - Tổng Giá trị SXKD                                  :                  160.334.000.000 đ
       - Doanh thu đạt                                         :                  140.391.000.000 đ
       - Nộp ngân sách Nhà nước                      :                    17.534.000.000 đ
       - Lợi nhuận sau thuế                                 :                      1.523.000.000 đ
       - Mức chia cổ tức                                       :                                          5 % 
Điều 2 : Thông qua Báo cáo thẩm tra hoạt động SXKD năm 2011 của Ban kiểm soát Công Ty
             * Tỷ lệ biểu quyết : 100%
Điều 3 : Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận, trích lập quỹ năm 2011, Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2011 :
             * Tỷ lệ biểu quyết : 100%
      - Mức chia cổ tức năm 2011 (5%/năm)                                  :                   997.904.500 đồng
      - Trích lập Quỹ dự phòng tài chính (5%)                              :                    76.191.013 đồng
      - Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5%)                                  :                     76.191.013 đồng
      - Trích quỹ khen thưởng (10%)                                              :                   152.382.025 đồng
      - Lợi nhuận để lại chờ quyết toán thuế                                 :                   259.948.773 đồng
      - Thù lao HĐQT và BKS(4% LNST)                                      :                     60.952.810 đồng
Điều 4 : Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 :
             * Tỷ lệ biểu quyết : 100%
             Đại hội Cổ đông thông qua Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012, Lương và mức thù lao của HĐQT, BKS, quỹ tiền lương năm 2012 với các chỉ tiêu cơ bản gồm :
       - Tổng Giá trị SXKD                                                 :                            140.000.000.000 đồng
       - Doanh thu                                                               :                            120.000.000.000 đồng
       - Nộp ngân sách Nhà nước                                     :                              14.425.000.000 đồng
       - Lợi nhuận sau thuế                                                :                                1.700.000.000 đồng
       - Mức chia cổ tức                                                      :                                                           6 %
       - Thù lao HĐQT, BKS (4%LNST)                          :                                     68.000.000 đồng
       - Tổng quỹ lương của Công ty                               :                          giao HĐQT phê duyệt
Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán 2012 : sẽ ủy quyền cho HĐQT
             * Tỷ lệ biểu quyết : 100%
Điều 6: Bầu Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ II (2012 – 2017)
      * Kết quả :
             1. Ông Võ Kim                                                              đạt 2.980.646 phiếu,   chiếm 30,72 %
             2. Ông Huỳnh Hữu Hiền                                             đạt 1.816.249 phiếu,   chiếm 18,72 %
             3. Bà Hoàng Thị Thanh Thủy                                    đạt 1.817.278 phiếu,   chiếm 18,73 %
             4. Ông Nguyễn Văn Năm                                            đạt 1.768.150 phiếu,   chiếm 18,23 %
             5. Ông Võ Văn Quang                                                 đạt 1.318.803 phiếu,   chiếm 13,59 %
Điều 7: Bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ II (2012 – 2017)
      * Kết quả :
            1. Bà Phan Thị Lan Hương                                        đạt 2.513.392 phiếu,    chiếm 43,18 %
             2. Bà Phạm Thị Phượng                                             đạt 1.701.256 phiếu,    chiếm 29,23 %
             3. Bà Lý Thị Thanh Thủy                                          đạt 1.581.886 phiếu,    chiếm 27,18 %
Điều 8: Điều khoản thi hành :
      Tất cả các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Nhà Cửu Long có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định của Điều lệ Công Ty.
                                                                                                                
                                                                                                                 TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
                                                                                                                          CHỦ TỊCH HĐQT    
 
                                                                                                                                   (Đã ký)
 
 
                                                                                                                     HUỲNH HỮU HIỀN
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về Công ty Cửu Long

Là công ty chuyên kinh doanh bất độn sản

Kinh doanh nhà ở

Kinh doanh cao ốc

Tất cả các ý trên